Jak zbudować ściany, które wspomagają wypracowanie oszczędności?

Przy wyborze materiałów budowlanych niezbędnych do wznoszenia ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych inwestor powinien kierować się nie tylko kosztami ich nabycia, ale i trwałością, solidnością czy innymi, ważnymi w późniejszej eksploatacji, charakterystycznymi parametrami fizycznymi. Jak wznosić ściany, które będą miały wpływ na osiągniecie w przyszłości oszczędności eksploatacyjnych?

Co wziąć pod uwagę, przy zakupie materiałów budowlanych

Inwestor powinien kierować się wskazówkami fachowców przy wyborze materiałów budowlanych, również elementów murowych, od których zależy wytrzymałość i solidność wznoszonych z nich ścian. Błędem popełnianym przez wielu inwestorów jest zdecydowanie się na zakup jak najtańszych materiałów murowych, bez analizowania ich parametrów technicznych, a to one mogą być kluczowe dla jakości ścian, a także przyszłych oszczędności eksploatacyjnych. Niektóre materiały mogą pozwolić na utrzymanie komfortu termicznego, przy mniejszych nakładach ponoszonych na ogrzewanie.

Materiały pozwalające na uzyskanie oszczędności eksploatacyjnych

Na etapie użytkowania budynku ważne jest, by ściany zewnętrzne ograniczały ucieczkę ciepła z wnętrza. Do minimum zmniejszone powinno być również ryzyko powstawania mostków termicznych. Aby osiągnąć taki efekt już na etapie wykonawstwa, konieczne jest połączenie w materiale bardzo dobrych parametrów izolacyjności termicznej wraz z wysoką dokładnością wymiarową. Takie wymagania spełnia należący do Systemu Budowy H+H beton komórkowy. Cena materiału niewątpliwie pozostaje jednym z kryteriów doboru elementów murowych, jednak nie powinna pozostawać kryterium jedynym. Równie istotny jest również świadomy dobór, właściwych dla realizowanej inwestycji, parametrów fizycznych.

Należy pamiętać, że dużą część kosztów eksploatacji domu pochłania ogrzewanie. Jeśli dodatkowo w wyniku wystąpienia niedociągnięć projektowych lub wykonawczych w domu pojawią się np. mostki termiczne, zapewnienie komfortu termicznego będzie jeszcze bardziej kosztowne. Z tego powodu już na etapie budowy trzeba wybrać materiały murowe zwiększające efektywność energetyczną budynku i przyczyniające się do ograniczenia zużycia energii.

Materiałem o takiej charakterystyce jest m.in. beton komórkowy, który ma jedne z najniższych wartości współczynników przewodzenia ciepła w porównaniu z innymi elementami murowymi dostępnymi na rynku. Na uwagę zasługuje w szczególności struktura wewnętrzna bloczków wykonanych z betonu komórkowego. Tworzą ją komórki z zamkniętym powietrzem, od których pochodzi nazwa tego materiału murowego. Powietrze jest zaś doskonałym izolatorem cieplnym.

Porowata struktura betonu komórkowego sprawia, że ściany wymurowane z jego wykorzystaniem mają bardzo niski współczynnik przenikania ciepła. Dodatkowy wpływ na energooszczędność obiektów powstałych z betonu komórkowego ma dokładność wymiarowa elementów murowych. Pozwala ona na prowadzenie prac murarskich z wykorzystaniem