Kiedy jest przeprowadzany remont – za co płaci lokator, za co właściciel lub zarządca domu?

dom

Płacenie czynszu, często także funduszu remontowego to nie wszystkie nasze obowiązki. Musimy utrzymywać mieszkania w dobrym stanie. Kto odpowiada za finansowanie różnych remontów? Wiele zależy od stanu prawnego mieszkania.

Temat ten podzielmy na takie oto segmenty:

1). Lokal od gminy – jest to tzw. mieszkanie komunalne. Lokator podpisuje umowę z gminą na najem. Dołączony jest do niej protokół o stanie technicznym mieszkania. Na podstawie protokołu lokator może domagać się od gminy, jako właściciela lokalu, koniecznych remontów. Gmina musi:

a). naprawiać i wymieniać wewnętrzną instalację wodociągową, elektryczną, gazową, ciepłej wody (bez armatury, zlewu, umywalki itp.).
b). wymieniać stare okna, zużyte drzwi wejściowe, posadzki, tynki (ale lokator odpowiada za ich konserwację). Gdyby najemca wymienił na przykład okna na własny koszt, ma prawo wystąpić do gminy o ich zwrot (na podstawie faktur).

Należy wiedzieć, że jeśli cały budynek jest własnością gminy, wówczas ona płaci za remonty klatki schodowej, dachu i windy. A jeżeli są też mieszkania własnościowe i domem zarządza wspólnota, remonty klatki i innych części wspólnych są finansowane z funduszu remontowego (wpłat na fundusz dokonują właściciele mieszkań i gmina).

2). Mieszkanie we wspólnocie – należy wiedzieć, że w tym przypadku właściciele mieszkań ponoszą pełne koszty utrzymania swoich lokali. Ale jeżeli w mieszkaniu znajduje się część wspólna, na przykład: przewody kominowe, piony wodne i kanalizacyjne, instalacja c.o., to ich remonty obciążają finansowo wspólnotę. Natomiast za odcinki poziome instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniu odpowiada jego właściciel, podobnie jak naprawy pieców i kuchenek gazowych. Wspólnota odpowiada za remonty klatek, dachu, strychu i innych części wspólnych – finansowane są z funduszu remontowego. Jeśli odbywa się remont elewacji, i obejmuje też balkony, ich remont opłacany jest funduszu.

Spójrz też, jak przebiega remont w polskim sejmie na zainwestujwgminie.pl.

3). W spółdzielni mieszkaniowej – spółdzielnie często dopłacają do wymiany okien w mieszkaniach, nie tylko osobom, które mają lokatorskie prawo do lokalu, ale i tym z własnościowym prawem. Ale warunek: nie mogą zalegać z czynszem i innymi opłatami. Zasady dopłat spółdzielnie określają w swoich regulaminach. Co do wymiany części instalacji w mieszkaniach, to wodociągowa oraz c.o. są w gestii spółdzielni. Regulamin i statut spółdzielni powinny informować o zasadach remontów instalacji.

Należy też wiedzieć, że administrator domu ma obowiązek przeprowadzać okresowe kontrole stanu technicznego budynku:

a). instalacji gazowej i przewodów kominowych – co najmniej raz w roku, najlepiej przed sezonem grzewczym.
b). instalacji piorunochronnej i elektrycznej – przynajmniej raz na 5 lat.

Usterki muszą być niezwłocznie usunięte.