Ogrzewanie domu gazem płynnym – o tym warto wiedzieć!

Na ogrzewanie domu gazem płynnym Polacy decydują się z różnych powodów. Przemawiają za tym głównie względy finansowe, niemniej i czynnik ekologiczny również ma w tym kontekście niemałe znaczenie.

Ogrzewanie gazem płynnym – zalety

Zalet ogrzewania domu gazem płynnym można wymienić sporo. Przede wszystkim jest ono bardzo wygodne i praktycznie bezobsługowe. Po stronie użytkownika leży jedynie ustawienie odpowiednich parametrów kotła grzewczego. Montażem i konserwacją całej instalacji zajmuje się bowiem dostawca. Ponadto klienci firmy Amerigas cenią omawianą metodę grzewczą za wydajność, co wynika z właściwości gazu wysokiej jakości. Zawartość jednego zbiornika wystarcza do ogrzania pomieszczeń domowych, podgrzania wody oraz zasilania urządzeń gazowych, np. kuchenki. Na potrzeby przeciętnego gospodarstwa domowego zbiornik jest napełniany zwykle dwa razy w ciągu roku. Ponadto gaz płynny jest paliwem czystym i spalającym się prawie w stu procentach. Nie powstają przy tym szkodliwe substancje, jak ma to miejsce np. w przypadku ogrzewania węglem.

Ogrzewanie gazem płynnym – od czego zależy cena instalacji?

Aspekt ekonomiczny odgrywa bardzo ważną rolę dla wszystkich osób, które decydują się na ogrzewanie gazowe. Cena instalacji zbiornikowej jest uzależniona od paru istotnych czynników takich jak m.in. rodzaj i pojemność zbiornika, indywidualne zapotrzebowanie na gaz, montaż instalacji, koszt zakupu kotła grzewczego etc. Najlepiej przeprowadzić kalkulację, które pomogą sprawdzić, jak wydatki na ogrzewanie gazem płynnym wypadają na tle wydatków, jakie trzeba ponieść w związku z inną metodą grzewczą. Oczywiście przy tej okazji należy koniecznie mieć na względzie korzyści płynące z zamontowania instalacji zbiornikowej.

Ogrzewanie gazem płynnym – czy trzeba mieć pozwolenie na budowę?

Prawo budowlane stanowi, iż budowa instalacji na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem na gaz o pojemności do 7 m3, która jest przeznaczona na potrzeby gospodarstwa domowego, nie wymaga pozwolenia na budowę.